IDG Hub

IDG hub på Råbylunds Gård

Vi har startat upp en Hub och nätverk på Råbylunds Gård med syftet att samla personer och organisationer som är nyfikna på och vill stödja arbetet och initiativet kopplade till IDG, en förkortning av Inner Development Goals. Insikten om komplexiteten och svårigheterna med att ställa om en värld, ett samhälle, eller en organisation till att fungera på ett mer hållbart sätt kräver nyfikenhet, samarbete, uthållighet, kunskap och ett ödmjukt och öppet förhållningssätt, Vi vet att all utveckling börjar med och i oss själva och det är med oss själva som verktyg vi kan vara med och påverka vår framtid. Det är dessa två insikter som ligger till grunden för vår IDG Hub på Råbylunds Gård.

Vad vill vi göra?

Vi bjuder in personer och organisationer som är nyfikna och intresserade av dessa frågor för att tillsammans öka förståelsen för svårigheterna och möjligheterna vi står inför när det gäller att utveckla hållbara samhällen med utgångspunkten i oss själva, men också med öppenhet för och nyfikenhet på teknik och innovation. Med ökad kunskap och förståelse om oss själva och om vår omvärld finns det möjlighet för oss tillsammans att påverkar utvecklingen. Det är coolt!

Om Du är intresserad av att vara med eller få information framöver, skicka ett email till idg@rabylundsgard.se och följ oss på LinkedIn på IDG Hub@Råbylunds Gård

Låt oss hålla kontakten & välkomna att vara med på resan!

Sarah, Hanna, Magnus & Håkan