IDG Hub

IDG hub på Råbylunds Gård

Vi har startat upp en Hub och nätverk på Råbylunds Gård med syftet att samla personer och organisationer som är nyfikna på och vill stödja arbetet och initiativet kopplade till IDG, en förkortning av Inner Development Goals. Insikten om komplexiteten och svårigheterna med att ställa om en värld, ett samhälle, eller en organisation till att fungera på ett mer hållbart sätt kräver nyfikenhet, samarbete, uthållighet, kunskap och ett ödmjukt och öppet förhållningssätt, Vi vet att all utveckling börjar med och i oss själva och det är med oss själva som verktyg vi kan vara med och påverka vår framtid. Det är dessa två insikter som ligger till grunden för vår IDG Hub på Råbylunds Gård.

Vad vill vi göra?

Vi bjuder in personer och organisationer som är nyfikna och intresserade av dessa frågor för att tillsammans öka förståelsen för svårigheterna och möjligheterna vi står inför när det gäller att utveckla hållbara samhällen med utgångspunkten i oss själva, men också med öppenhet för och nyfikenhet på teknik och innovation. Med ökad kunskap och förståelse om oss själva och om vår omvärld finns det möjlighet för oss tillsammans att påverkar utvecklingen. Det är coolt!

Vårt uppstartsmöte 1 mars 2023

Pga av sjukdom ställde vi in den ursprungliga planerade dagenl – vi har nu skickat ut en ny inbjudan till alla dem som tackade ja till vårt första uppstartsmöte. Efter den 16 februari kommer vi öppna upp för övriga intresserade som vill anmäla sig via LinkedIn. Vi ser den fösta träffen som en uppstart och presentation av vad Inner Development Goals är, hur det startade och syftet med initiativet. Tillsammans kommer vi titta på året som kommer och erbjuda ett enklare program för de som önskar vara med och delta. Vad som sker efter vår öppning beror mycket på de som kommer till oss.

Om Du är intresserad av att vara med eller få information framöver, skicka ett email till idg@rabylundsgard.se och följ oss på LinkedIn på IDG Hub@Råbylunds Gård

Låt oss hålla kontakten & välkomna att vara med på resan!

Sarah, Hanna, Magnus & Håkan