Hållbarhet

Hållbarhet & eftertanke

Mycket av det som vi borde göra är rätt självklart för att vår planet och våra förutsättningar på jorden ska förbli gynnsam också för kommande generationer växter djur och människor.

Vi verkar för att på olika sätt vara en del i arbetet för en fortsatt god miljö på jorden och har hela tiden varit tidigt ute med olika miljöinvesteringar.

Gården drivs av geotermisk värme som fångas upp av en 4500 meter lång jordvärmeslang som bidrar till att kraftigt öka effektiviteten i uppvärmningssystemet.
Vidare har vi en solcellsanläggning som upptar all takyta i söderläge, och som ger ca: 55 000 kw per år.
Vår ventilationsanläggning återvinner värmen och vi undviker att kyla luften mer än i undan-tagsfall under de varmaste sommarveckorna.

Under den löpande renoveringen av gården har vi löpande verkat för att använda naturligt material som sten och trä. Alla färger är vattenbaserade och vi har genomgående undvikt att arbeta med gifter och kemikalier.

Vi var tidigt ute och certifierade oss som Green Building och följer fortfarande idag flera av dessa rutiner med uppställda mål och uppföljning av dessa.

Det är en självklarhet för oss att löpande sträva efter att skapa en trygg, säker och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare och kollegor på gården.

Vi tror på iden att om alla gör lite så händer det mycket med tiden. Vänta inte på detta utan börja redan idag!